NAŠE HISTORIE - HST TechnoLogic

NAŠE HISTORIE

HISTORIE V NĚKOLIKA ŘÁDCÍCH

- Společnost byla založena pod názvem HST Vrchlabí s.r.o. v roce 1995, praktickou činnost zahájila na počátku roku 1996 v pronajatých prostorách v ulici Českých bratří ve Vrchlabí.

 

- V počátcích naší činnosti jsme se soustředili na obchodní činnost, která byla navázána na již zaniklou Teslu Vrchlabí. Pro tuto firmu jsme zprostředkovávali odbyt zde vyráběných automatických svařovacích masek a během krátké doby, jsme se stali jedním z největších distributorů těchto ochranných pomůcek pro svářeče. Tak jsme zahájili dlouhou cestu a postupně získávali stále více vědomostí potřebných pro úspěšnou práci na náročném průmyslovém trhu, tak začalo naše osudové spojení se svařováním kovů.

 

- Ve stále rostoucí firmě se nám důslednou prací podařilo rozvinout aktivity naší činnosti tak, že jsme se zařadili mezi nejvýznamnější firmy působící na trhu se svařovací technikou. Klíčovou roli mělo získání obchodní licence od italské společnosti CEBORA S.p.A. na exkluzivní prodej jejích výrobků na českém trhu.

 

- V roce 2006 vedení společnosti rozhodlo o vzniku projektu HST CREATIVE. Do tohoto projektu byla během prvních tří let ověřování a vzniku divize investována téměř celá kapitálová rezerva firmy. Prozíravost tohoto kroku v zápětí potvrdila hospodářská krize, během které poklesla běžná obchodní činnost až o 60%, ovšem při zachování růstu projektu HST CREATIVE.

 

- Po počátečním období zrodu a ověřování realizovatelnosti v letech 2006 - 2008, po období stabilizace a vyprofilování v letech 2009 - 2010, došlo nyní k otevření další kapitoly, a to expanzi projektu HST CREATIVE.

 

- Současně pracujeme na tom, aby se z HST CREATIVE stala nejvýznamnější firma svého oboru v ČR, a jedna z nejvýznamnějších v Evropě.

 

- Skupina HST CEBORA CZ pokračuje v úspěšné práci při zastupování společnosti CEBORA S.p.A s cílem potvrdit silnou pozici ve změněných podmínkách průmyslu po odeznění krize.


TIME LINE - ZÁSADNÍ UDÁLOSTI

1996 

- Zahájení činnosti

1997 

- Získání obchodní licence pro zastupování společnosti CEBORA S.p.A

- Úspěšné vybudování vlasní obchodní sítě distributorů

2001 

- Získání exkluzívních práv pro zastupování společnosti CEBORA S.p.A

- Založení pobočky v Praze

2002

- Koupě historické budovy zámecké jízdárny - nynějšího sídla v historickém centru města Vrchlabí

- Vytvoření koncepčního plánu rozvoje pro roky 2002 - 2007, tedy první úvaha o budoucí HST CREATIVE

- Změna názvu společnosti na HST TechnoLogic s.r.o.

2004

- Založení pobočky v Ostravě

2005

- Založení pobočky v České Lípě

2006

- Vytvoření koncepčního plánu pro roky 2006 - 2011, detailní rozpracování vize projektu HST CREATIVE

- Založení konstrukční kanceláře

2007

- Založení prototypové dílny

- Uvedení prvního produktu HST CREATIVE na trh v ověřovací sérii

2008

- Rozvoj výrobního portfolia HST CREATIVE do základních produktových řad

- Zahájení prací na projektu QUADRATIC

2009

- Podání žádosti o dotaci výzkumného a vývojového projektu HST CREATIVE z programu POTENCIÁL

2010

- Ukončení projektu QUADRATIC s výsledkem přihlášení panentového práva na řešení vynálezu

2011

- Zahájení stavební části projeku, výstavby Výzkumného a vývojového centra Nikoly Tesly

2012

- Uvedení Výzkumného a vývojového centra Nikoly Tesly do zkušebního provozu

- Definování firemní filozofie "Another Step" a její implementace do všech konstrukčních návrhů

2013

- Úspěšné proniknutí na zahraniční trhy

- HST CREATIVE se v ČR stává nejvýznamnější firmou v oboru

2014

- Grant Technologické Agentury České Republiky potvrzující špičkovou úroveň vývoje HST CREATIVE a podporující investice do výzkumu a vývoje pro doky 2014 - 2018