PARTNEŘI A PŘÁTELÉ - HST TechnoLogic

PARTNEŘI A PŘÁTELÉ


VĚDECKÁ A VÝZKUMNÁ PRACOVIŠTĚ SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME

ČVUT Praha, Fakulta strojní - ČR

- Spolupracujeme především v praktické rovině s cílem přispět k propojení akademického prostoru s průmyslovou praxí. Studenti fakulty definují a zpracovávají své seminární práce s využitím Know How a vybavení divize HST CREATIVE.

 

Univerzita Milano - ITÁLIE

- Díky společnosti CEBORA S.p.A. spolupracujeme s fakultou fyziky na technologiích určených pro průmyslové dělení kovových materiálů plasmovým paprskem.

 

Lockheed Martin - USA

- Prostřednictvím belgického partnera jsme zahájili spolupráci na vývoji systémů pro svařování nádoby olejového filtru pro bojové letouny F 16 Fighting Falcon.

 

VÝZNAMNÉ ORGANIZACE

Hospodářská komora České republiky

- Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR.  Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

- HST TechnoLogic s.r.o. je členem této organizace, která reprezentuje zájmy více jak 254.000 podnikatelských subjektů a má důležité postavení v rámci evropských struktur.

- Ředitel naší společnosti, pan Karel Horáček byl v roce 2011 představenstvem asociace jmenován oficiálním zástupcem pro kraj Královéhradecký.

 

CZECH INVEST

- Je agenturou podzřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Posláním je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

 

TAČR

- Technologická Agentura České Republiky  je organizační složkou státu, která byla zřízena pro podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 

 

CZECH TRADE

- Vládní agentura s více jak 10 letou historií doprovází svými informačními, asistenčními a poradenskými službami české vývozce na zahraniční trhy.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

- Je státním orgánem řídícím oblasti průmyslové, energetické, obchodní, surovinové a proexportní politiky v kontextu jednotného trhu EU. Podporuje podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti. 

 

OBCHODNÍ PARTNEŘI - DODAVATELÉ

CEBORA S.p.A. ITÁLIE

- Náš dlouholetý a také nejvýznamnější obchodní partner, který nám dodává zdroje pro svařování kovů a technologie pro dělení kovů plamovým paprskem.

 

Dassault Systemes - Solid Works - FRANCIE

- Generální dodavatel 3D CAD a CAM software pro divizi HST CREATIVE

 

GB GearBoxes - ITÁLIE

- Důležitý dodavatel převodovek a transmisních převodů našich strojů

 

Camozzi - ITÁLIE

- Důležitý dodavatel kvalitních pneumatických komponentů našich strojů

 

THK - JAPONSKO 

- Důležitý dodavatel ložisek a lineárních vedení pro výrobu našich strojů

 

KabelSchlepp - SRN

- Důležitý dodavatel energetických řetězů a drah pro výrobu našich strojů