NIKOLA TESLA - HST TechnoLogic

NIKOLA TESLA

- Nikola Tesla, obdivuhodná osobnost vědeckotechnické revoluce, pracující převážně v USA. Žil v letech 1856 - 1943, původem Chorvat. Nikola Tesla disponoval až neuvěřitelnou schopnosti nalézat řešení v podobě návrhu naprosto nových principů. Nešlo o vylepšování známého jako to dělal Marconi, nešlo o cílevědomé experimentování, které prováděl Edison, šlo spíše o filozofické pochopení ke kterému dospěl Einstein. Tesla opakovaně realizoval zmotnění svých teoretických závěrů a to skrze pochopení principů tak základních, že si zasluhují označení "elementární poznání vlasností hmoty". Rotační elektrické pole je podstatnou podmínkou běhu moderní ekonomiky, zdrojem pohybu naší civilizace. Bezdrátový přenos energie je klíčem ke všem telekomunikacím, rádiu, televizi, dálkovému ovládání strojů. A dále dlouhá řada dalších vynálezů a patentovaných řešení Nikoly Tesly.

- Tesla byl ve své době vysoce oceňovaným vědcem, který byl známý po celém světě a patřil mezi společenskou elitu. Fatálně nešťastné bylo ale jeho nepochopení moci peněz, neuměl rozpoznat nebezpečí chamtivosti, závisti a zrady. Setkával se s nejvýznamnějšími osobnostmi vědy i podnikání a dodnes opěvovaná jména jako Westinghouse, Edison, Marconi své podnikatelské kariéry postavili na zádech Tesly. Nekonečná série krádeží Teslova duševního vlastnictví byla provázena stejně nekonečnými a vyčerpávajícími soudními spory. To vše ve svých důsledcích způsobilo, že Tesla zemřel sám, opuštěný a bez prostředků.

- Zajímavé je, že po Teslově smrti z hotelu New Yorker v New Yorku FBI okamžitě odcizila veškeré materiály vědecké podstaty. Můžeme pouze spekulovat, kam až sahaly plány Tesly na bezdrátovou elektrifikaci zeměkoule, ovlivnění gravitačního pole a manipulace s elementárními částicemi. Velmi dráždivý je Teslův opatrný postoj k Einseinově teorii relativity, kterou označoval jako mnohem chytřejší výsledek bádání, ke kterému došel před staletími Newton. Sám potom v kruhu svých přátel hovořil o mezerách teorie relativity, byl inspirován Maxem Planckem a údajně nastínil i zásadní propojení elektromagnetismu, gravitace, času a prostoru vzhledem ke kvantové teorii. Sám však připustil, že k domyšlení svých úvah do komplexního postoje nebude mít dostatek času.

- Při vědomí fenomenálních a především hmatatelných výsledků Teslovy práce, nemůže mít soudný člověk dostatek odvahy tyto jistě fantastické předpoklady a futuristické technologie zavrhnout. Snad jen můžeme konstatovat, že Teslův génius přesáhl duševní možnosti současníků i následovníků natolik, že některé z nich zůstávají doposud v přihrádce "neuvěřitelné - neuskutečnitelné".

 

Karel Horáček, CEO of HST TechnoLogic s.r.o.

 

NĚKOLIK ODKAZŮ S TEMATIKOU

 

- Museum Nikoly Tesly - Bělehrad >>>Odkaz

- Nikola Tesla na WIKIPEDII >>>Odkaz

- Přepis náhodně nalezeného a neznámého textu, pravděpodobně přímo od Tesly >>>Zde

 

 

PS: Knihy a materiály o Nikolu Teslovi obsahuje firemní knihovna HST TechnoLogic s.r.o.