FIREMNÍ KULTURA A LIDÉ - HST TechnoLogic

FIREMNÍ KULTURA A LIDÉ

KDO JSME A KAM JDEME

- Společnost HST TechnoLogic s.r.o. je místem, kde jsou do praxe převáděny sny o úspěchu, ctižádosti a uznání. Nejsme továrna plná byrokratických systémů, které postupně likvidují veškerou individualitu a zdravý úsudek. Naším cílem není dosahovat průměrných výsledků s podprůměrnými jedinci, naší cestou je dosahovat špičkových výsledků v týmu těch nejlepších. Jsme alergičtí ke stupiditě, k samoúčelným systémům a než se rozhodneme zavést jakýkoli proces, podrobíme jej nejprve zkoumání o jeho účelu. Pečlivě studujeme nejen funkcionalitu našich strojů, ale také příčinnost obecných dějů a souvislostí v událostech. Své cíle chápeme jako životní cestu pouze pro ty nejlepší.

 

KOHO POTŘEBUJEME A PROČ

- Potřebujeme zkušené techniky, kteří mají pocit, že bez nové výzvy ztrácejí smysl života. Lidi, kteří mají zkušenosti, znalosti, kontakty. Odborníky znechucené nemožností prosadit se v současném zaměstnání díky nesrozumitelným cílům a těžkopádné struktuře vedení.

- Na druhé straně se ale rozhodně nevyhýbáme ani absolventům bez praxe za předpokladu, že drží ve svých hlavách a rukách talent, kreativitu a vůli vyniknout.

- To vše proto, že chápeme situaci na trhu práce jako výsledek dogmat, která se stále prohlubují bez přemýšlení o příčinách postojů zúčastněných stran. U nás vidíme jen jednu základní pravdu, zaměstnavatel jede stejnou lodí, jako zaměstnanec. Vytváříme ostrov "kde je svět ještě v pořádku" a zdravý rozum individualit je oceňovaným přínosem.

 

KOHO NEPOTŘEBUJEME A PROČ

- Nepotřebujeme uniformní jedince bez kreativity, bez zápalu, bez energie.

- Nepotřebujeme nikoho, kdo se spokojí s průměrností, nepotřebujeme bezmyšlenkovité vykonavatele povelů, nepotřebujeme lidi připravené kdykoli a ochotně splynout z davem.

- Nepotřebujeme morálně pokřivené lidi a lidi bez sebevědomí, bez páteře.